Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Tematyka prac licencjackich i magisterskich po angielsku

Filologia angielska jest dość popularnym kierunkiem studiów, lecz wydaje się, iż w wielu przypadkach jest on odbierany dość powierzchownie jedynie przez pryzmat samego języka. Osoby niezorientowane w dziedzinie mogą odnieść wrażenie, że codzienne zajęcia w toku takich studiów polegają jedynie na mozolnym wałkowaniu gramatyki czy innych elementów stricte językowych, co miałoby przypominać bardziej rozbudowaną formę kursów grupowych jakie mniej lub bardziej zna wiele osób, które kiedykolwiek na takie kursy uczęszczały. Z tego względu, osoba chcąca rozpocząć przygodę z filologią angielską może być zniechęcona taką wizją, gdyż może sobie wyobrażać, że przyjdzie jej pisać pracę licencjacką z czasu Present Perfect co dla większości osób uczących się języka angielskiego jest raczej kiepską wizją.

W celu rozjaśnienia niedomówień i błędnych wizji dotyczących zakresu tematycznego samych studiów filologii angielskiej należy przedstawić pokrótce różne dziedziny i sfery tematyczne, w ramach których studenci mogą rozwijać swoją wiedzę również poprzez pisanie pracy licencjackiej. Pierwszą dziedziną są tłumaczenia, a więc jest to sfera nie tylko teoretyczna służąca jedynie do budowania pozycji w środowisku akademickim, lecz również dająca możliwości stricte praktyczne. Kolejną jest pragmatyka, która może brzmieć nieco enigmatycznie, lecz również związana jest stricte z codziennym użyciem języka. Pragmatyka jest nauką badającą związek pomiędzy tym co dosłownie jest wypowiadane, a tym, co ostatecznie rozumie z tego rozmówca. Pozwala to odpowiednio interpretować zwroty ironiczne czy sarkastyczne, pośrednie prośby, aluzje, formy dwuznacznie i inne przypadki, w których to co ktoś do nas mówi wcale nie jest takie oczywiste. Wiedza i umiejętności w tym zakresie mogą się przydać w negocjacjach biznesowych czy różnego rodzaju komunikacji tak, aby osiągnąć swój zamierzony cel w dyskusji. Jeszcze inną dziedziną jest ogólnie pojęta lingwistyka, w ramach której student może badać zagwozdki związane z samym językiem, ale również aspekty przydatne w życiu codziennym czy też w pracy zawodowej. Przykładem może być badanie perswazji poprzez odpowiednie formułowanie wypowiedzi, a co za tym idzie, odpowiednie manipulowanie rozmówcy. Również może się to sprawdzić w negocjacjach biznesowych czy też w marketingu i reklamie. Dla pasjonatów, filologia angielska daje również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i hobby w formie pisania pracy z literatury lub kultury krajów anglojęzycznych. Dla osób chcących szerzyć wiedzę i kulturę samego języka angielskiego dostępne jest również seminarium z metodyki nauczania języka angielskiego co otwiera bezpośrednia drogę do podjęcia pracy nauczyciela języka angielskiego.

Krótki przegląd sfer tematycznych przedstawiony powyżej jest oczywiście bardzo ograniczony choć to już wystarczy, aby stwierdzić, że filologia angielska to nie tylko słówka i gramatyka, choć sam rozwój językowy musi oczywiście iść w parze ze zdobywaną wiedzą w konkretnych dziedzinach. Więcej informacji w tym temacie można uzyskać odwiedzając różnego rodzaju blogi tematyczne jak choćby ten pod adresem http://pisaniepoangielsku.edu.pl Zgromadzone tam informacje umożliwią osobom zainteresowanym podjęciem studiów filologii angielskiej lepsze rozeznanie się w tej dziedzinie co z kolei może pomóc im podjąć decyzję czy jest to kierunek właśnie dla nich. Ponadto, informacje te mogą również pomóc osobom piszącym prace wybrać odpowiedni temat pracy czy przejść przez cały proces jej opracowywania.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz